U bevindt zich hier: RTH RTH voor gezinnen  
 RTH
RTH voor gezinnen
RTH voor diensten
Praktisch

RTH VOOR GEZINNEN
 Voor we van start gingen met RTH kregen we regelmatig de vraag van gezinnen om beperkte ondersteuning te krijgen vanuit Merlijn. Dat was toen niet mogelijk. Nochtans is de vraag van deze gezinnen heel terecht. Door het krijgen van beperkte ondersteuning, is het voor hun kind misschien mogelijk bij de vertrouwde onthaalmoeder/kinderkribbe of school te blijven. Een opvang dicht bij huis in het reguliere circuit kan voor veel kinderen een meerwaarde betekenen. Met de start van RTH zijn we nu wel in de mogelijkheid om gezinnen met een beperkte ondersteuningsvraag verder te helpen.

Samen met de ouders en hun kind kunnen we de zoektocht aangaan om een antwoord te vinden op vragen als:

Ik maak me zorgen over mijn kind, wat zijn mogelijk volgende te nemen stappen.
* Wat betekent de diagnose voor mijn kind en zijn omgeving?
* Kunnen we een manier van communiceren uitwerken met mijn kind?
* Het sociale landschap kent duizenden regeltjes: kan iemand ons helpen bij deze administratie?
* Wat zijn mogelijk eenvoudige ingrepen die het zowel voor mijn kind als zijn begeleider/juf in de opvang/school makkelijker kunnen maken?
* Hoe kan ik spel bij mijn kind stimuleren?
* …

Elke vraag van een ouder wordt apart bekeken. Kunnen we iets betekenen voor dit gezin of is er een andere dienst die beter antwoord kan geven op deze vraag. Samen met de ouders komen we zo tot een overeenkomst over de gewenste/nodige hulp.
Wat kunnen wij aanbieden:

Begeleiding
Begeleiding gebeurt onder de vorm van individuele gesprekken met een deskundige. Een gesprek duurt minimaal 1 tot maximaal 2 uur.
Tijdens de eerste 2 jaren hebt u recht op 48 begeleidingen, nadien 12 per jaar.
De begeleiding gebeurt bij voorkeur ambulant in onze voorziening. Dit is gratis.
Mobiele begeleiding bij u thuis is beperkt mogelijk. Daarvoor wordt een bijdrage van 5,05 euro aangerekend.

Dagopvang
In beperkte mate kunnen kinderen tijdens weekdagen in Merlijn terecht voor een zinvolle dagbesteding. In vakantieperiodes voorzien we een beperkt aanbod onder de vorm van speeldagen.
Uw kind kan per jaar 24 volle of 48 halve dagen van dagopvang gebruik maken. Bijdrage voor dagopvang bedraagt 9,60 euro voor een hele dag en 4,75 euro voor een halve dag.