U bevindt zich hier: RTH RTH voor diensten  
 RTH
RTH voor gezinnen
RTH voor diensten
Praktisch

RTH VOOR DIENSTEN
 Met het nieuwe decreet binnen de kinderopvang en het M-decreet worden zowel kribbes/onthaalouders als scholen voor de uitdaging gesteld om ook aan kinderen met een (vermoeden van) beperking een aanbod te doen. Dankzij RTH kunnen ze hierbij ondersteund worden door diensten van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Via het delen van handicapspecifieke informatie willen we reguliere diensten (die werken met jonge kinderen met een vermoeden van beperking) handvaten aanreiken om deze taak zo goed mogelijk te vervullen. Samen met de begeleiders/onthaalouders/leerkracht zoeken we een antwoord op vragen als: wat betekent autisme en hoe dit te herkennen op jonge leeftijd, wat zijn mogelijk minimale aanpassingen voor kinderen met een beperking, hoe kunnen we het spel van kinderen met een beperking op gang zetten, hoe communiceren met kinderen die nog geen taal gebruiken, wat met voedingsproblemen bij jonge kinderen met een (vermoeden) van beperking, hoe kunnen we best de zorgen delen met de ouders van het kind,…