U bevindt zich hier: Merlijn Medewerkers  
 MERLIJN
Even voorstellen
Visie
Kinderen in Merlijn
Ouders in Merlijn
Medewerkers
Opnameprocedure
Algemeen

MEDEWERKERS
 

De kinderen worden opgevangen in kleine leef– of klasgroepjes van 6 tot 8 kinderen. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door twee groepsverantwoordelijken. Zij zorgen voor een opvoedingsklimaat waarin de kinderen zich veilig en geborgen voelen zodat leren en ontwikkelen mogelijk wordt. De ontwikkeling van de totale persoon wordt nagestreefd. Via gericht, methodisch en planmatig werken willen we de (senso)motorische, cognitieve, emotioneel-affectieve en sociaal-gedragsmatige ontwikkeling van het kind optimaliseren en streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.


 
  

Bijkomende therapeutische ondersteuning wordt gegeven door een kinesist, een logopedist en een ergotherapeut. De vorm en frequentie van de therapieën zijn afhankelijk van de individuele noden van het kind. Binnen de kinesitherapie wordt er gewerkt met Bobath-therapie, psychomotoriek, hydrotherapie en watergewenning. De ergotherapeut coördineert de vragen en behoeften aan aangepaste orthopedische hulpmiddelen en verzorgt samen met de groepleiding sessies rond schrijfmotoriek, ritme en dans. Logopedie krijgt vorm in voedingsbegeleiding, voedingsadviezen, orale stimulatie, basale communicatie, communicatietraining, spraak– en taalstimulatie en auditive training.

De medische opvolging en coördinatie wordt verzekerd door een kinderneurologe die deeltijds aan het centrum verbonden is. De sociale administratie wordt verzorgd door de maatschappelijk assistente.
De orthopedagoog brengt de ontwikkeling, de zorgvraag van het kind en de noden van de ouders in kaart en stelt in overleg met medewerkers en ouders een individueel handelingsplan op. Op geregelde tijdstippen wordt het begeleidingsprogramma geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.