U bevindt zich hier: Merlijn Opnameprocedure  
 MERLIJN
Even voorstellen
Visie
Kinderen in Merlijn
Ouders in Merlijn
Medewerkers
Opnameprocedure
Algemeen

OPNAMEPROCEDURE
 

Iedere aanvraag tot opname start met een telefonische aanmelding bij de sociale of pedagogische dienst.

In een verkennend gesprek wordt nagegaan of Merlijn een antwoord kan bieden aan de zorgvraag van het kind en de ouders.

In een vrijblijvend bezoek aan de voorziening wordt de werking geschetst, rekening houdend met de individuele zorgvraag. Nadien wordt er een kort bezoek gebracht aan de leefgroep die het meest aansluit bij de begeleidingsvraag van het kind en aan de verschillende diensten. Naast een rondleiding worden organisatorische en praktische afspraken met de ouders doorgenomen.


 
 

Indien ouders opname wensen, worden verwijzers gecontacteerd voor bijkomende informatie. De aanvraag tot opname wordt besproken op de stafvergadering.

Als de aanvraag positief geëvalueerd wordt, komt het kind op de wachtlijst. Zodra er een plaats vrij komt in de voor het kind meest geschikte leef– of klasgroep, wordt een huisbezoek gepland en een concrete opnamedatum afgesproken. Een huisbezoek wordt afgelegd door de maatschappelijk assistente, de orthopedagoog en/of de groepsbegeleiding.

Opname is enkel mogelijk mits goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Ook de aanmelding bij de Centrale Registratie Zorgvragen is een vereiste.