U bevindt zich hier: Merlijn Ouders in Merlijn  
 MERLIJN
Even voorstellen
Visie
Kinderen in Merlijn
Ouders in Merlijn
Medewerkers
Opnameprocedure
Algemeen

OUDERS IN MERLIJN
 

De begeleiding richt zich op het kind en het gezin. Ouders spelen als ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in de opvoeding van hun kind. Het ‘aanbod gericht denken’ evolueert meer naar een ‘participatief denken’. Ouders worden actief betrokken bij de begeleiding van hun kind.

Delen van ervaringen, luisteren naar elkaars verhaal, uitwisselen van informatie draagt bij tot een beter inzicht in het kind en zijn handicap. De aandacht gaat hierbij naar het in kaart brengen van behoeften en mogelijkheden van het kind met het oog op gerichte stimulatie en ondersteuning.

Opstellen van het handelingsplan en vastleggen van prioriteiten binnen de begeleiding gebeurt in overleg met de ouders.

Naast informatieuitwisseling en opvoedingsadvies wordt tijd vrijgemaakt voor emotionele ondersteuning. Wederzijdse emotionele betrokkenheid draagt bij tot een betere samenwerking.

Bijkomend wordt er indien gewenst hulp geboden bij sociale administratie. In het kader van doorverwijzing wordt er samen met de ouders gezocht naar een optimale vervolgopvang.


 

Ouderraad
Via de ouderraad hebben de ouders inspraak in de voorziening. De ouderraad heeft als doel de belangen van de gebruiker (kinderen) te behartigen in samenspraak met de verantwoordelijken van de voorziening.
De ouderraad vergadert ongeveer om de drie maanden en neemt ook het initiatief voor verschillende activiteiten zoals de wafelverkoop ten voordele van Merlijn, de bowlingavond voor Merlijn-ouders, ...