U bevindt zich hier: Merlijn Visie  
 MERLIJN
Even voorstellen
Visie
Kinderen in Merlijn
Ouders in Merlijn
Medewerkers
Opnameprocedure
Algemeen

VISIE
 
 
 

De zorg voor ieder kind vertrekt vanuit de overtuiging dat ieder kind uniek is en ontwikkelingsmogelijkheden in zich draagt, hoe beperkt deze ook mogen zijn. De begeleiding van het kind is gericht op het in kaart brengen van individuele behoeften, mogelijkheden en beperkingen om vervolgens de onderliggende zorg– en ondersteuningvraag van het kind te vertalen in concrete begeleidingsdoelen.


 

De begeleiding gebeurt in een kindvriendelijke, uitnodigende, ontwikkelingsstimulerende en aan het kind aangepaste veilige omgeving. Zorg op maat wordt vertaald door voor ieder kind op zoek te gaan naar de meest geschikte leefgroep en door het opstellen van een individueel handelingsplan dat rekening houdt met de behoeften, wensen en keuzes van het kind en zijn ouders. De ouders worden als ervaringsdeskundigen nauw betrokken bij de opvoeding, de begeleiding en de behandeling van hun kind. Uitwisselen van ervaringen en informatie, samen gericht werken aan een betere levenskwaliteit en optimale ontplooiing van het kind vormt het uitgangspunt van het begeleidingsproces. Door vroegtijdige ondersteuning en advies aan ouders willen we werken aan realistische dromen en verwachtingen hetgeen zowel de opvoedingsbekwaamheid van de ouders, de ontwikkeling van het kind als het verwerkingsproces van de ouders ten goede komt. Dit samen op weg gaan gebeurt in een sfeer van openheid, overleg, respect en privacy.