U bevindt zich hier: Merlijn Visie  
 MERLIJN
Even voorstellen
Visie
Kinderen in Merlijn
Ouders in Merlijn
Medewerkers
Opnameprocedure
Algemeen

VISIE
 
 
 

Samen in zorg groeien!

Merlijn is een multifunctioneel centrum dat kinderen van 0 tot 6 jaar ondersteunt met zorgbehoeften die ontstaan vanuit een meervoudige beperking en/of autismespectrumstoornis. We stimuleren en ondersteunen hen medisch, pedagogisch en therapeutisch in een duurzaam proces afgestemd op hun unieke behoeften. We begeleiden zuigelingen, peuters en kleuters met (een vermoeden van) een beperking in dagopvang. Ook thuis, op schol en in de kinderopvang ondersteunen we kinderen en hun netwerk.

Merlijn wil deze kinderen zoveel mogelijk kansen geven om zich in alle domeinen van hun leven te ontwikkelen. Daarom werken we multidisciplinair en vertrekken we vanuit een totale kijk op het kind met de eigen kwaliteiten, groeikansen, zorgbehoeften en ondersteuningsnoden. We gebruiken daarvoor een afgewogen combinatie van methodieken en werkvormen. De zorg voor onze eigenheid en aandacht voor innovatie gaan daarbij hand in hand.

Omdat de kinderen ons vertrekpunt zijn, vinden we het belangrijk om met hen en hun ouders een kwalitatief partnerschap te ontwikkelen. In dit partnerschap willen we de ouders helpen bij de groei van hun kind. Daarom zijn we een warme en hartelijke organisatie die streeft naar gelijkwaardigheid en diversiteit.

Respect, professionaliteit, collegialiteit en klantvriendelijkheid zijn de kernwaarden binnen ons team. Deze wensen we op een gedreven, creatieve en zelfstandige wijze te realiseren vanuit onze juiste verantwoordelijkheidszin in relatie tot de kinderen, ouders, omgeving en elkaar.

Dit alles drijft ons om als zorgaanbieder en sociale ondernemer de juiste partners en netwerken te vinden die de groeidynamiek van Merlijn mee willen helpen ontwikkelen.

Door zo samen in zorg te groeien, maken wij de zorg voor onze kinderen meer vanzelfsprekend in de samenleving.